Ritratti 2016

Serata ta’ Kommemorazzjonijiet: Tifkiriet u Kontinwità l-Għaqda Każin Banda San Filep fakret erba’ anniversarji: 1. il-mija u ħamsa u sittin sena mill-bidu tal-Banda San Filep, 2. il-ħamsin sena mill-mewt tas-Surmast Adeodato Gatt, li dam wieħed u erbgħin sena jidderieġi l-Banda San Filep, 3. it-tletin sena mit-twaqqif uffiċjali tas-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan din il-Għaqda, u 4. it-tletin sena kontinwi tal-parteċipazzjoni tas-Sopran Żebbuġija Joan Mangion mal-Banda San Filep

To top