Ritratti 2019

Purċissjoni tat-tfal bl-istatwa ta’ San Filep iż-żgħir organizzata mil-Kids Club fi hdan l-Ghaqda Kazin Banda San Filep li saret nhar l-Erbgha 29 ta’ Mejju 2019.

To top