"Ġieħ lill-istatwa, ġieħ lil min ħadimha,
Ġieħ lil kull min fl-antik ħabrek għaliha,
Ġieħ lir-reffiegħ li fuq spalltu għabbiha,
Ġieħ akbar lil Patrun mnaqqax fiha ..."

"..xi ġmiel t'armar qegħdin taraw,
mhux ta' b'xejn aħna, qed nibbrillaw...
għalhekk kburin b'din il-festa, taż-Żebbuġin"

"... San Fillippu l-ewwel Banda li twieldet ġo dan ir-raħal kbir,
Banda kbira ewlenija illi din kisbet kull tifħir ..."

"... konna, għadna u nibqgħu, fuq kollox ...
aħna ċ-champians tan-nar tal-art ..."

"... O lilek Fillippu, kull ġieħ, kull tifħir, ...
Għax inti missierna, Qaddis tassew kbir,
U lilek Filippu, bil-wisq inħobbuk
U b'xhieda ta' kliemna ... Kull m'għandna nagħtuk! ..."

"Sabiex inbiddlu l-pjazza f'meravilja
għall-briju ikoll magħqudin ..."

"... L-ewwel banda ġġib ismek,
Malta kollha tafu dan! ..."

To top