Amministrazzjoni tal-Għaqda | 2024-2026


Membri tal-Kumitat Eżekuttiv:

President: Dr. Philip Sciortino
Segretarju: Christian Tabone
Kaxxiera: Graziella Vella
Amministratur tal-Assi: Philip Attard
P.R.O: Bradley Farrugia
Projects Manager: Keith Cutajar

Membri tal-Kumitat Ċentrali:

Martina Tabone
Philip Zammit
Mario Vassallo
Maria Zerafa
Rachel Zammit
Emmanuel Bonello
Joseph Ellul

____________________________________

Philip Balzan
Agnes Pirotta
John Gafa’
Angelo Graham
Malcolm Bonello
Matthew Abela Calleja
Jonathan Magri
Larkin Farrugia

To top