Amministrazzjoni tal-Għaqda | 2021-2023


Membri tal-Kumitat Eżekuttiv:

President: Dr. Philip Sciortino
Segretarju: Christian Tabone
Kaxxiera: Graziella Vella
Amministratur tal-Assi: Philip Attard

Membri tal-Kumitat Ċentrali:

Martina Tabone
Philip Zammit
Christmark Chircop
Maria Zerafa
Rachel Zammit
Chayanne Zammit
Joseph Ellul

____________________________________

Philip Balzan
Agnes Pirotta
John Gafa’
John Scerri
Malcolm Bonello
Keith Cutajar

To top