Preżentaturi – Radju Każin Banda San Filep – 106.3FM

 

 • Shana Schembri

  The Mid-Afternoon Show - Programm b’muzika u marci varjati minn kull lokalita b’informazzjoni interessanti.

 • Malcolm Bonello

  Breakfast Show - Programm muzikali kif ukoll informazzjoni fuq l-Ghaqda Kazin Banda San Filep.

 • Geraldu Brincat

  Good Morning Show - Inghaqdu kull nhar ta’ Hadd filghodu ma’ Gerald Brincat ghal xelta ta’ muzika country min diversi artisti popolari miz-zminijiet passati.

 • Ylenia Tabone - Rachel Zammit

  Drive Time - Siegha ta diski varjati moderni u classici

 • Janet Hili

  Buona Sera u The Mid-Morning Show - Fil-programm tieghi ikollna mistiedna li jitkellmu fuq sugetti differenti, bhal tobba, psikjatri ,kantanti, atturi. - Programm b’diski varjatti, ikun hemm qari ta’ ricetta jew poezija u storja b’ messagg.

 • Jaedon Lee Zammit

  Il-?add it-Tajjeb – Marci u Muzika ta’ kull zmien b’informazzjoni u attivitajiet kulturali.

 • Pietro Micallef

  The Mid-Afternoon Show -

 • Joe Ciantar

  Ahseb u Ara -

 • Dr. Philip Sciortino

  Tifkiriet – Programm fejn il-mistednin ser jaqsmu maghna esperjenzi li johduna f’diversi postijiet, waqt diversi zminijiet u f’attivitajiet differenti li jghattu xhieda tal-hajja f’Haz-Zebbug.

 • Maria Zerafa

  Allegrija – Programm b’muzika varjatta li tehhodna f’kull zmien b’informazzjoni fuq kultura kif ukoll fuq kantant jew attrici.

 • Jamie Tabone

  Afternoon Show - Siegha ta' diski varjati moderni u classici

 • Rachel Zammit

  Drive Time - Saghtejn ta' diski moderni.

 • Colton Micallef

  Drive time - Programm b'diski varjati ta kull zmien , diskussjonijiet u xi cajta lawn u lemm ma tonqosx

 • Vernalise Bartolo

  Feast Gathering – Program b’muzika varjata b’informazzjoni fuq l-Ghaqda ta bejn iz-zghazagh kif ukoll attivitajiet li jkunu ghaddejjin matul ix-xahar tal-festa

 • John Scerri

  Ruzarju – Fil-Gimgha tal-Festa. Jinghad ir-ruzarju tal-gurnata

To top