Ritratti 2017

Għaqda Każin Banda San Filep (Omm Il-Baned Maltin) » Ħruġ tal-istatwa ta’ San Filep min-niċċa (Privat)

Hekk kif inhi it-tradizzjoni mat-tokk ta’ nofs inhar membri miż-żewġ għaqdiet inġabru fil-knisja arċipretali tal-patrun San Filep sabiex jgħattu bidu għal festa billi jassistu għal ħruġ b’mod privat tal-qaddis patrun San Filep. Fl-istess ġurnata għas-7pm imbagħad issir il-ħruġ uffiċjali b’ċerimonja ġewwa l-knisja.

To top