Ritratti 2014

Għaqda Każin Banda San Filep (Omm Il-Baned Maltin) » Ħruġ tal-Statwa - Bidu tal-Festa ta' San Filep 2014

Hekk kif wara nofs inhar l-istatwa ta' San Filep nħarġet uffiċjalment min-niċċa fejn illejla ssir b'mod solenni. Dan l-avveniment kien il-bidu ta' ġimgħa festa f'ġieħ il-patrun ta' Citta' Rohan.

To top