Ritratti 2019

Għaqda Każin Banda San Filep (Omm Il-Baned Maltin) » Quddies taz-Zghazagh miz-Zghazagh - 2019

Quddiessa taz-zghazagh fl-okkazzjoni tal-festa tal-patrun San Filep

To top