Ħatra tal-Kumitat Ġenerali Ġdid għall-perjodu Frar 2018 – Jannar 2020

Il-Kummissjoni elettorali maħtura skont l-istatut biex tieħu ħsieb il-ħatra ta’ kumitat ġdid għas-snin 2018–2020 ħabbret l-ismijiet tal-uffiċjali u tal-membri li se jiffurmaw dan il-kumitat wara li ntemm l-eserċizzju. Dawn huma:

Uffiċjali tal-Kumitat:

President: Dr Philip Sciortino

Segretarju: Tarcisio Mifsud

Kaxxier:  Philip Attard

Membri (f’ordni alfabetiku):

Balzan Philip, Bonello Emmanuel, Bugeja Frans, Chircop Christmark, Cutajar Christopher, Gafà John, Mallia Dr. Anna, Mallia Philip, Pirotta Agnes, Scerri John, Scicluna Vernalise, Tabone Joe, Vassallo Mario, Zerafa Maria, Zammit Philip Edrick.

 

Fl-ewwel laqgħa ta’ dan il-kumitat li se sir nhar it-Tnejn 5 ta’ Frar 2018, jiġu deċiżi l-karigi tad-diversi membri tal-kumitat.

Kitba: Kummissjoni elettorali ©

To top