Opening new ways to transform and preserve years of historical material

/

“Opening new ways to transform and preserve years of historical material” huwa l-isem tal-proġett li l-kumitat IT ħadem fuqu biex ittejjeb l-infrastruttura u jirriżerva l-istorja tal-għaqda tagħna. Dan il-proġett setta isseħħ permezz tal-fondi mil-Malta Council for the Voluntary Sector taħt l-iskema SIS, fejn ġew mogħtija €2,997.00. Dan il-proġett kien jinvolvi x-xiri ta’ scanner u storage […]

Read more »

Personaġġi Żebbuġin – Dun Alfred Agius

/

Illum Dun Alfred Agius, fl-età ta’ 70 sena qabad it-triq għal ħdan il-Mulej. Ħassejt li għandi niktbilkom xi ħaġa żgħira dwar dan il-qassis u edukatur li ħadem bil-mod tiegħu għal ġid tal-komunità Żebbuġija. Dun Alfred trabba fis-Sqaq tas-Sorijiet fost tmient aħwa. Peress li kien dejjem miġbur lejn il-Knisja, ta’ 12-il sena Dun Philip Grech ħallaslu […]

Read more »

Leħinna – Ktejjeb Festa 2020

/

L-Għaqda Każin Banda San Filep bħal dan iż-żmien tkun qegħda tippubblika l-ktieb tal-festa tagħha li juri ħidmiet l-għaqda kif ukoll aspetti oħra tal-ħajja vvolontarja li din l-għaqda tkun qegħda tgħix matul is-sena. Minħabba iċ-Ċirkostanzi li ninsabu fihom bħalissa l-Għaqda Każin Banda San Filep tixtieq tgħaddi l-messaġġ tal-festa b’mod differenti din is-sena fi ktejjeb qasir fil-forma […]

Read more »

Lezzjonijiet tal-mużika mill-Iskola tal-Mużika tal-Banda San Filep

/

Bi pjacir inħabbru li l-lezzjonijiet tal-mużika mill-Iskola tal-Mużika tal-Banda San Filep qegħdin jitkomplew on-line minħabba ċ-ċirkustanzi tal-lum. L-istudenti attwali qed ikunu kkuntattjati personalment mill- għalliema ta’ l-istess skola, Mro Richard Bugeja u Mro Michael Ciantar li nirringrazzjawhom tal-impenn tagħhom. Min ikollu xi diffikulta, jew irid jibda jieħu dan it-tagħlim li huwa bla ħlas, inkella jixtieq […]

Read more »

KOMUNITAT LILL-MEMBRI U HBIEB TA’ L-GHAQDA KAZIN BANDA SAN FILEP AD 1851

/

20 ta’ Marzu 2020 Għeżież membri u ħbieb tal-Każin San Filep, Iċ-ċirkustanzi li ġab fuqna l-Corona Virus waqqfu r-rankatura li konna diġa’ qbadna biex niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa u warajha l-festa tal-Patrun tagħna San Filep. Waqafna biex niflu kif jistgħu jolqtuna u x’nistgħu nagħmlu biex inweġġgħu mill-inqas u biex wara li tgħaddi nirpiljaw malajr kemm jista’ […]

Read more »

STQARRIJA MILL-GĦAQDA KAŻIN BANDA SAN FILEP AD 1851

/

Fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti b’ effett immedjat u bħala mezz ta’ prekawzjoni l-Għaqda Każin Banda San Filep tħabbar li qed tieħu dawn il miżuri: Qed tipposponi l-Laqgħa Ġenerali Annwali ppjanata ghat-23 ta Marzu Qed tipposponi l-laqgħat ippjanati tal Kumitat u Kummissjonijiet Qed tipposponi l-kunċerti u provi mużikali ippjanati għal jiem li ġejjin relatati mal-festi ta’ l-Għid […]

Read more »

Attivitajiet għall-festa ta’ San Filep 2019

/

Attivitajiet għall-festa ta’ San Filep 2019…. mill-Għaqda Każin Banda San Filep AD1851 Ir-radju tal-Komunità tal-Każin Banda San Filep li jxandar fuq 106.3FM tul is-sena kollha ikollu programmi speċjali fil-jiem tal-festa fosthom kollegamenti diretti mal-marċ kif ukoll xandiriet diretti tal-funzjonijiet tal-knisja. Wieħed jista’ jsegwi dak li jkun qed jiġri fil-pjazza minn fuq l-internet billi jżur is-sit […]

Read more »

Ittra ta’ ringrazzjament – Festa 2018

/

Ittra ta’ ringrazzjament; 10/06/2018 Għeżież kollegi, membri, partitarji, benefatturi u ħbieb; Għadhom kif għaddew ftit sigħat min tmiem din il-Festa tal 2018 liema Festa kienet SUĊĊESS kbir. Bħal kulħadd inħossni għajjien iżda sodisfatt għaliex għadni kif doqt għal darba oħra minn esperjenza oħra ta’ sena ħidma. Esperjenza li minha tgħallimt xi ħaġa ġdida il-ħin kollu. […]

Read more »

Ħatra tal-Kumitat Ġenerali Ġdid għall-perjodu Frar 2018 – Jannar 2020

/

Il-Kummissjoni elettorali maħtura skont l-istatut biex tieħu ħsieb il-ħatra ta’ kumitat ġdid għas-snin 2018–2020 ħabbret l-ismijiet tal-uffiċjali u tal-membri li se jiffurmaw dan il-kumitat wara li ntemm l-eserċizzju. Dawn huma: Uffiċjali tal-Kumitat: President: Dr Philip Sciortino Segretarju: Tarcisio Mifsud Kaxxier:  Philip Attard Membri (f’ordni alfabetiku): Balzan Philip, Bonello Emmanuel, Bugeja Frans, Chircop Christmark, Cutajar Christopher, […]

Read more »

Ħatra ta’ Uffiċjali Eżekuttivi tal-Kumitat Ġenerali tal-Għaqda Każin Banda San Filep għall-perjodu Frar 2018 – Jannar 2020

/

Il-Kummissjoni nkarigata rċeviet dawn in-nominazzjonijiet: Għall-kariga ta’ President: Philip Sciortino MD Għall-kariga ta’ Segretarju:  s-Sur Tarcisio Mifsud MBA Għall-kariga ta’ Kaxxier:         s-Sur Philip Attard Kitba: Kummissjoni elettorali ©

Read more »

Sejħa għal applikazzjonijiet għall-ħatra ta’ Membru fil-Kumitat Ġenerali tal-Għaqda Każin Banda San Filep għall-perjodu Frar 2018 – Jannar 2020

/

Konformi mal-artiklu 5.2.3 tal-Istatut, il-Kummissjoni elettorali maħtura apposta fil-laqgħa tal-kumitat Ġenerali tat-8 ta’ Jannar 2018 u ffurmata mis-sinjuri hawn taħt iffirmati, tilqa’ applikazzjonijjet bil-miktub għall-membri fil-kumitat il-ġdid. L-applikazzjonijiet f’envelop issiġillat għandhom jaslu għand il-kummissjoni sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2018 fis-6:30pm. Jistgħu jintefgħu fil-kaxxa ta’ l-ittri tal-każin. L-applikanti għandhom jagħtu […]

Read more »

Elezzjoni ta’ Kumitat Ġenerali tal-Għaqda Każin Banda San Filep għall-perjodu Frar 2018 – Jannar 2020

/

Konformi mal-artiklu 5.2.3 tal-Istatut, sa nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2018 qed jintlaqgħu in-nominazzjonijiet għall-ħatra tat-tlett uffiċjali eżekuttivi tal-kumitat il-ġdid, jiġifieri għall-President,  Segretarju  u  Kaxxier. Dawn huma karigi li jġorru l-akbar responsabbilta fi ħdan il-każin u għalhekk l-istatut jitlob li l-għażla tagħom issir l-ewwel u separatament mill-bqijja tal-kumitat. Aktar dettalji jinsabu fin-notice board tal-każin. Wara […]

Read more »

Attivitajiet għal jiem tal-Festa 2017

/

Hekk kif ninsabu qrib ix-xahar ta’ Ġunju nibdew noqorbu lejn il-festa tal-patrun tant għażiż għalina San Filep. Festa li l-Għaqda Każin Banda San Filep tipprepara bil-kbir għaliha sa min sena qabel. Inħeġġukom tieħdu sehem fl-attivitajiet li għandna pjanati matul din il-ġimgħa b’żewġ sorpriżi li ser jpaxxu l-għajn.

Read more »

Press Release – DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI DEPARTMENT OF INFORMATION MALTA

/

PR 170875 STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI Il-flus li l-gvern jinvesti fil-volontarjat iservu wkoll biex il-komunitajiet tagħna jissaħħu Meta fetħet il-wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa fis-seda tal-Għaqda Każin Banda San Filep, Ħaż-Żebbuġ, il-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli faħħret l-impenn ta’ din is-soċjetà li ilha mwaqqfa mill-1851 biex, flimkien […]

Read more »

Ħarġa għall-Familja kollha

/

Ħarġa għall-Familja kollha organizzata minn Tal-Istilla Kids Club għal-Arka ta’ Noe, Siġġiewi nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru 2016. Tluq tal-private minn fejn il-Każin fis-1:30pm. Prezz €3.50 it-tfal u €6 l-adulti. Fl-Arka ta’ Noe nkunu nistgħu naraw diversi tipi ta’ annimali u tjur. Inħeġġukom sabiex flimkien mal-familja u ħbieb tattendu għal din il-ħarġa. Għal biljetti tistgħu […]

Read more »

BBQ Soreda

/

Diskors ta’ merħba lill Eċċellenza Tagħha il-President tar-Repubblika ta’ Malta Marie Louise Coleiro fl-okkażjoni taż-żjara tagħha fis-sede ta’ l-Għaqda Każin Banda San Filep, Ħaż-Żebbuġ fis 6 ta’ Ġunju, 2016.

/

  Eċċellenza President ta’ Malta, Sindku ta’ Ħaż-Żebbuġ, Onorevoli raprezentanti Parlamentari, Wisq Reverendu Arċipriet, mistednin distinti, membri u ħbieb. F’ ismi u f’ isem il-Kumitat Ġenerali, il-Kummissjonijiet u s-Sezzjonijiet ta l-Għaqda Każin Banda San Filep nixtieq nilqgħakom hawnhekk biex flimkien nifirħu fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Filep. L-għan ewlieni ta’ dawn iż-żewġ kelmiet hu li norbot […]

Read more »

BBQ tal-Festa

/
To top