Press Release – DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI DEPARTMENT OF INFORMATION MALTA

/

PR 170875 STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI Il-flus li l-gvern jinvesti fil-volontarjat iservu wkoll biex il-komunitajiet tagħna jissaħħu Meta fetħet il-wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa fis-seda tal-Għaqda Każin Banda San Filep, Ħaż-Żebbuġ, il-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli faħħret l-impenn ta’ din is-soċjetà li ilha mwaqqfa mill-1851 biex, flimkien […]

Read more »
To top