Lezzjonijiet tal-mużika mill-Iskola tal-Mużika tal-Banda San Filep

/

Bi pjacir inħabbru li l-lezzjonijiet tal-mużika mill-Iskola tal-Mużika tal-Banda San Filep qegħdin jitkomplew on-line minħabba ċ-ċirkustanzi tal-lum. L-istudenti attwali qed ikunu kkuntattjati personalment mill- għalliema ta’ l-istess skola, Mro Richard Bugeja u Mro Michael Ciantar li nirringrazzjawhom tal-impenn tagħhom. Min ikollu xi diffikulta, jew irid jibda jieħu dan it-tagħlim li huwa bla ħlas, inkella jixtieq […]

Read more »

KOMUNITAT LILL-MEMBRI U HBIEB TA’ L-GHAQDA KAZIN BANDA SAN FILEP AD 1851

/

20 ta’ Marzu 2020 Għeżież membri u ħbieb tal-Każin San Filep, Iċ-ċirkustanzi li ġab fuqna l-Corona Virus waqqfu r-rankatura li konna diġa’ qbadna biex niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa u warajha l-festa tal-Patrun tagħna San Filep. Waqafna biex niflu kif jistgħu jolqtuna u x’nistgħu nagħmlu biex inweġġgħu mill-inqas u biex wara li tgħaddi nirpiljaw malajr kemm jista’ […]

Read more »

STQARRIJA MILL-GĦAQDA KAŻIN BANDA SAN FILEP AD 1851

/

Fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti b’ effett immedjat u bħala mezz ta’ prekawzjoni l-Għaqda Każin Banda San Filep tħabbar li qed tieħu dawn il miżuri: Qed tipposponi l-Laqgħa Ġenerali Annwali ppjanata ghat-23 ta Marzu Qed tipposponi l-laqgħat ippjanati tal Kumitat u Kummissjonijiet Qed tipposponi l-kunċerti u provi mużikali ippjanati għal jiem li ġejjin relatati mal-festi ta’ l-Għid […]

Read more »
To top